GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


Site’yi ziyaret eden Kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara dahaiyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlıkalmak kaydıyla, Site’nin içerik bölümünü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb.konularda işbirliğine gidilen firmalar ile paylaşılmaktadır. Amaç, sitenin üstün standartlarda olmasınıve site gelişimini sağlamaktır.dearmetea.com.tr, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profilibelirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmalarınyapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

dearmetea.com.tr, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğüolarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi birkısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek içingerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. dearmetea.com.tr’nin gereklibilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizlibilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, dearmetea.com.tr’nin herhangibir sorumluluğu olmayacaktır.

Ya da tarayıcınızın, görüntülemekte olduğu url adresine bakabilirsiniz.Burada *http* yerine *https*yazacaktır.(İngilizcede *güvenli* anlamına gelen *secure* kelimesinin başharfi olan *s* eklenecektir.